fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Halasův Kunštát 2023

Halasův Kunštát 2023 (PDF)


Publikováno 26. 1. 2024 19:38

Ředitelské volno

V souladu s § 24, ods. (2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z provozních důvodů v termínu 29. 9. 2023 (1 volný den) pro žáky základní školy.

Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy


Publikováno 26. 1. 2024 19:38

Výběrové řízení na pozici ekonom

Výběrové řízení na pozici ekonom - inzerce (PDF)


Publikováno 26. 1. 2024 19:37

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 21.9. od 15:30 h.

Třídní učitelé i ostatní pedagogové Vám budou k dispozici do 17:00 h. 

Těšíme se na setkání s Vámi!


Publikováno 26. 1. 2024 19:36

Organizace školního roku 2023/2024

Harmonogram školního roku.

1. Výuka

 • Zahájení vyučování v pondělí 4. 9. 2023.
 • Ukončení vyučování v I. pololetí ve středu 31. 1. 2024.
 • V pololetí školního roku se žákům bude vydávat výpis z vysvědčení.
 • Zahájení vyučování v II. pololetí ve čtvrtek 1. 2. 2024.
 • Ukončení vyučování v II. pololetí v pátek 28. června 2024.

2. Prázdniny a volno

 • Státní svátek 28. září 2023 připadá na čtvrtek.
 • Na pátek 29. září bude vyhlášeno volno ředitele školy.
 • Státní svátek 28. října 2023 připadá na sobotu.
 • Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2023.
 • Státní svátek 17. listopadu připadá na pátek.
 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v neděli 2. ledna 2024.
 • Pravidelné vyučování v roce 2024 začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny jsou stanoveny od 5. února 2024 do 11. února 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28 března 2024.
 • Pátek 29. a Velikonoční pondělí 1. dubna jsou dny pracovního klidu.
 • Státní svátky 1. květen a 8. květen 2024 připadají na středu.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
 • Hlavní prázdniny trvají od soboty 29. června do neděle 1. září 2024.
 • Vyučování ve školním roce 2024/25 začne v pondělí 2. září 2024.
 • Zápis do 1. ročníku ZŠ se uskuteční v úterý 9. dubna 2024.  Zápis do MŠ proběhne v úterý 14. května 2024.

3. Učební plány

 • Ve všech ročnících se bude vyučovat podle RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy schválené 17. 4. 2023.

4. Výuka plavání a lyžování

 • Výuka plavání bude realizována v Plavecké škole Boskovice pro 1. a 2. ročník v počtu 10 lekcí. Lyžařský výcvik bude realizován pro 7. ročník.

5. Školní výlety

 • Třídní učitelé budou plánovat výlety v období od 27. května 2024.

6. Časový režim vyučování ve šk. roce 2023 – 2024

Hodina od - do  přestávka (v min.)
0. 7:00 - 7:45 10
1. 7:55 - 8:40  10
2. 8:50 - 9:35  15
3. 9:50 - 10:35  10
4.

10:45 - 11:30 

15
5. 11:45 - 12:30  10
6. 12:40 - 13:25   

Časový režim v úterý a čtvrtek pro odpolední vyučování

Výuka 1. - 5. hodinu 7:55 - 12:30  
Přestávka 12:30 - 13:00  
7. hodina 13:00 - 13:45  
8. hodina 13:50 - 14:35  

7. Rodičovské schůzky, konzultace s rodiči

Třídní schůzky s rodiči žáků proběhnou v těchto termínech

 • čtvrtek 21. 9. 2023 (společné schůzky)
 • schůzky v prvním čtvrtletí budou mít formu individuálních konzultací TU s rodiči a proběhnou v týdnu od 20. 11. do 24. 11. 2023
 • stejnou formu budou mít i schůzky ve třetím čtvrtletí, kterém se uskuteční v týdnu od 8. 4. do 12. 4. 2024

Informace pro rodiče – budou vydány v září 2023 a předány na společných třídních schůzkách, další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy, komunikace s rodiči bude probíhat prostřednictvím EduPage a dále elektronickou poštou: skola@zskunstat.cz.

8. Příchod do budovy, školní družina a dojíždějící žáci

Školní družina má 3 oddělení s celkovou kapacitou 90 žáků, mohou ji navštěvovat žáci 1. - 5. ročníku. ŠD zahajuje činnost denně v 6:10 hod., končí nejpozději v 15:20 hodin. Do ŠD vstupují žáci samostatným bočním vchodem, který otevírá vychovatelka po zazvonění.

Dojíždějícím žákům z Nýrova, Rudky, Sebranic, Újezdu, Rozseče a dalších obcí je umožněn pobyt ve škole od 6:15 do 7:35 pod dohledem kamer a školníka v přízemí v centrální šatně, mají zakázaný pohyb po školní budově do 7:35 h. Do školy vstupují tito žáci jednotlivě vchodem přes dvůr.

Brána školního dvora bude uzavřena od 8:00 do 11:15 h. V této době budou žáci a návštěvy přicházet do školní budovy pouze předním vchodem, stejně budou z budovy v této době odcházet.

Dojíždějícím žákům je v zimním období povolen pobyt ve škole pod dozorem určené osoby i po vyučování od 13:45 do odjezdu autobusů. Odpadne-li poslední hodina, mohou dojíždějící žáci vyčkat na určeném místě ve škole.

Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy


Publikováno 26. 1. 2024 19:34

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 • změna placení a přihlašování obědů oproti MŠ - viz. list od vedoucí stravování - děti obdrží čip oproti záloze 100 Kč, který jim zůstává až do 9. ročníku - možnost volby ze dvou obědů, nutnost přihlašovat a odhlašovat obědy, v případě nemoci je možné si pouze první den vyzvednout oběd v MŠ, další dny musí být odhlášeny
 • děti obdrží také klíček od šatny oproti záloze 100 Kč, také ten jim zůstává až do 9. ročníku (klíček vydá 4. 9. nebo 5. 9. od skříněk v šatně pan školník, od skříněk v družině paní vychovatelka)
 • školní družina funguje od 6:10 h do 15:20 h, vyplněné přihlášky z obou stran odevzdat nejlépe 4.9. paní vychovatelce v družině, první školní den, tj. 4.9. družina nemá provoz
 • výuka končí v 11:30 h, jeden den 12.30 h - upřesníme, děti si poté vyzvednou rodiče v šatně školy nebo v družině podle vydávacích termínů vyvěšených na dveřích družiny
 • brána dvora je od 8:00 do 11:15 uzavřena, pokud tedy dítě přichází do školy později nebo rodič potřebuje navštívit školu, přichází starým vchodem (od rybníka), návštěvu je nutné nahlásit v kanceláři školy
 • plavecký výcvik by měl probíhat od 1. do 4. ročníku, každý rok 10 lekcí v Boskovicích
 • od září mohou rodiče přihlásit děti do kroužků a ZUŠ - viz webové stránky ZUŠ
 • výuka angličtiny bude už od 1. ročníku 1 hodinu týdně
 • 4. 9. přijdou rodiče s dětmi hlavním vchodem bez přezutí do třídy (krátké přivítání a seznámení), pravidelné vyučování začíná 5. 9.

Pomůcky pro 1. ročník

Děti ve škole dostanou učebnice, pracovní sešity, balíček školních potřeb v hodnotě 200 Kč, který obsahuje barevné složky listů, silnou a tenkou trojbokou tužku, lepidlo v tyčince, štětec č. 8, nůžky, pryž, vodovky, bílou tabulku a fix, kovové ořezávátko, pastelky (6 ks).

Rodiče dětem zakoupí:

 • zásobník na číslice
 • doporučujeme desky na sešity (lehčí), obaly na sešity (na pracovní sešity doporučujeme koupit obaly až v září po obdržení sešitů)
 • tužky č. 1 - 2 ks
 • přezůvky se SVĚTLOU podrážkou, ručník
 • do Vv - velká podložka na výkresy A3, kufřík, tempery, paleta, kalíšek na vodu, plochý velký štětec, tenký štětec (4), zástěrka (triko), hadřík , plastelína, voskovky
 • do Tv – cvičební úbor, sportovní obuv se SVĚTLOU podrážkou, švihadlo
 • tenký permanentní fix na označování věcí – iniciály
 • na plavecký výcvik – plavky, ručník (župan), dívkám menší ručník na vlasy a doporučujeme plaveckou čepici

Vše prosím dobře podepište nebo jinak označte!


Publikováno 26. 1. 2024 19:26