Kunštát - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuálně

AKTUÁLNĚ

 

Zápis dětí do mateřské školy na nový školní rok 2022/2023

se uskuteční v úterý 3. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin

v budově mateřské školy, ulice Lipka 428.

U zápisu rodiče předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a odevzdají „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Vyjádření lékaře

ke zdravotnímu stavu dítěte“ (tiskopisy jsou ke stažení pod tímto textem nebo budou k vyzvednutí od 11. 04. 2022 do 15. 04. 2022 v budově MŠ).

V žádosti bude uveden jeden zákonný zástupce dítěte, který se v den zápisu dostaví s dítětem do mateřské školy.U zápisu bude všem žádostem

přiděleno registrační číslo a o přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto do 30 dní podle stanovených kritérií.Kritéria jsou zveřejněna na úřední desce

školy.

Žádost o přijetí.docx (19.46 kB)

Vyjádření lékaře.docx (16.55 kB)