Kunštát - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Aktuálně

AKTUÁLNĚ

Rozloučení se školáky - třída SLUNÍČKA.pdf (94.64 kB)

Rozloučení se školáka - třída BERUŠKY.pdf (102.62 kB)

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zápis do mateřské školy i letos uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců přímo v mateřské škole.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními zápis proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ředitel školy stanovuje prodloužený termín zápisu na 3.5.2021 - 13.5.2021.

 

Škole je třeba doručit vyplněné a podepsané tyto dokumenty:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2) Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte ( podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50

     zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným

     pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže

     očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ).

3) Čestné prohlášení

4) Souhlas se zpracováním osobních údajů

5) Kopii rodného listu dítěte

Tiskopisy jsou ke stažení níže pod tímto textem, na požádání mohou být zaslány e-mailem

( kontakt na zaslání tiskopisů - mskunstat@centrum.cz ) nebo v krajním případě si je můžete vyzvednout osobně v kanceláři základní školy, na ulici Brněnská 32, v úředních hodinách

 ( pondělí, středa: 8,00 – 11,00 hod. telefon do kanceláře ZŠ: 516 462 112 ).

 

Žádosti o přijetí můžete podávat od pondělí 3.5.2021 do čtvrtka 13.5.2021.

Dokumenty je nutné doručit v termínu nejpozději do 13.05.2021 následujícími způsoby:

a) poštou na adresu ředitelství ZŠ a MŠ Kunštát, Brněnská 32, 679 72 Kunštát; na obálku

    napište „Zápis do MŠ“

b) elektronicky do datové schránky školy: s8rmeth

c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skola@zskunstat.cz ,

    nelze poslat prostý e-mail

d) osobním podáním v kanceláři základní školy na adrese Brněnská 32,

    a to ve dnech : 3.5.2021 – 13.5.2021 od  8,00 do 11,00 hodin.

 

Škola následně e-mailem do 21.05.2021 potvrdí přijetí žádosti a zašle registrační číslo, které se potom objeví v rozhodnutí
na hromadném formuláři.

O přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto  podle stanovených kritérií, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy
dne 28.5.2021 ve 12,00 hod. – viz úřední deska.

V případě dotazů a nejasností můžete volat řediteli školy na telefon 775 667 608.

Zadost_o_prijeti (2).docx (19.74 kB)
Vyjadreni_lekare.docx (16.64 kB)
Cestne_prohlaseni.docx (12.84 kB)
Souhlas_osobni_udaje.doc (35 kB)