Kunštát - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Školní poradenské pracoviště - školní rok 2018/19

Školní poradenské pracoviště - školní rok 2018/19

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Jitka Kubecová - výchovný poradce školy 

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Jitka Kubecová –  školní metodik prevence

Mgr. Jaroslava Hrdličková – kariérní poradenství, profesní orientace               

Mgr. Zuzana Lindovská – koordinátor inkluze, péče o žáky s SVP 

Hlavním cílem práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v těchto oblastech:

- výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

      - péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

      - problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

      - kariérní poradenství – profesní orientace žáků

      - prevence rizikových forem chování žáků

Datum vložení: 17. 4. 2018 16:42
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2018 21:32
Autor: