Navigace

Obsah

INFORMACE

Informace k organizaci prvního týdne školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 začíná pondělím  3.9.2018, v tento den bude výuka na  1.stupni ZŠ ukončena v 10.30 hodin,  na 2.stupni ZŠ v 11.00 hodin, obědy budou vydávány od 10.30. V úterý 4.9.2018 končí výuky tříd 1.stupně končit v 11.30 hodin,  tříd 2.stupně ve  12.30 hodin, výdej oběda od 11.30. Od středy  5.9.2018 bude výuky dle platného rozvrhu, výdej obědů dle rozpisu.

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen od  úterý  4.9.2018 na základě potvrzených zápisních lístků. V pondělí  3.9.2018 školní družina uzavřena, všichni žáci vstoupí do budovy hlavním vchodem ze dvora, začátek vyučování  7.55 hodin.

NOVÝ STRAVOVACÍ  ÚČET !!!

POZOR - od 01. 08. 2018 naše škola změnila banku pro zasílání plateb za obědy.  Platby prosím zasílejte nově

na účet : 5164610721  , kód banky 2010.

Ostatní položky plateb - variabilní s. - zůstává beze změn. Děkujeme za pochopení.

Organizace školního roku 2018/2019

Vedení školy:             ředitel  Mgr. V. Sedlák

                                      zástupce ředitele  Mgr. V. Všianský

                                      zástupce ředitele pro MŠ  E.Tenorová

                                              

Pověření učitelé:        vedoucí školního poradenského pracoviště  - Mgr. J. Kubecová

                                                               - výchovný poradce,  preventista chování žáků - Mgr. J. Kubecová

                                                               - koordinátor  inkluze  MŠ  -  E. Tenorová

                                                               - koordinátor  inkluze  ZŠ  - Mgr. Z. Lindovská

                                                               - karierové poradenství vycházejících žáků  Mgr. J. Hrdličková

                                      koordinátor  jazykové výchovy a mezinárodních projektů  -  Mgr. M. Hrušková

                                      koordinátor ŠVP - Mgr. I. Kuchyňová 

                                      koordinátor enviromentální výchovy -  Mgr. L. Dostál

                                      koordinátor  žákovských projektů,  zdravý životní styl a žákovská samospráva -  Mgr. Z. Michelová

                                      koordinátor Tv soutěží a  správce tělovýchovných zařízení  -  Mgr. L. Růžičková

                                      koordinátor ICT - Mgr. M. Skřička

                                      vedoucí školní družiny - M. Tomášková

                                                                            

Základní škola

Třídnictví                                                           

Učitelé I. stupně:                                                                Učitelé II. stupně:

I.A       Mgr. N. Štěrbová                                                       VI.A       Mgr. L. Růžičková

I.B      Mgr. M. Šafářová                                                     VI.B       Mgr. I. Kuchyňová          

II.A.    Mgr. J. Švandová                                                      VII. A     Mgr. J. Hrdličková

II.B     Mgr. A. Pernicová                                                     VII. B     Mgr. R. Olšanová

III.A   Mgr. E. Tandlerová                                                   VIII.       Mgr. M. Hrušková

III.B   Mgr. L. Jurnečková                                                  IX. A       Mgr. K. Honcová

IV..A   Mgr. I. Hrušková                                                      IX. B      Mgr. M. Skřička

IV. B   Mgr. J. Dostálová                                                     

V. A     Mgr. L. Přichystalová                                                                         

V. B     Mgr. J. Kubecová                                                     

Bez třídnictví:  Mgr. Z. Michelová,  Mgr. Z. Lindovská,  Mgr. T. Gajdošová,  Mgr. L. Dostál,  Bc. M. Holasová

Asistent pedagoga ZŠ:  I. Sojková,  M. Sadílková,  L. Fučíková

Školní družina :   M. Tomášková – vedoucí vychovatelka,      vychovatelky :  N. Lišková,  E. Mezerová

 

Mateřská škola : 

Učitelé    budova Lipka 428 :                                                        

 

třída Kytičky          E. Tenorová                                         třída Motýlek       V. Bočková     

                                  L. Fojtová                                                                            R. Dostálová

třída Beruška         V. Elísková                                           třída Sluníčko      R. Horáková

                                  I. Dvořáčková                                                                    R. Kopecká

                  asistent pedagoga :  K. Podsedníková

 

Úsek správní:

účetní, ekonomka :                  M. Bočková

personalistka a sekretářka:           M. Tomášková

 

Úsek úklidu a provozu:

úsek ZŠ :                 P. Novotný, školník

uklízečky:                J. Nejedlá, L. Hamplová, J. Houdková, A. Kolářová, P. Vašková

úsek MŠ Lipka 428 :          V. Kovář, školník

uklízečky:                            V. Válková,  D. Fadrná

 

Úsek školního stravování :

vedoucí stravování :          Hana Lukešová

kuchařky                              Olšanová J., vedoucí kuchařka

                                               E.Dvořáčková, I.Řezníková, K.Švancarová Kristýna, I.Válková, M.Lepková, M.Květenská

 

Organizace výuky ve školním roce 2018 – 2019 :

 

1. Výuka:

Zahájení vyučování v pondělí 3. září 2018

Ukončení vyučování v I. pololetí ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Zahájení vyučování v II. pololetí  v pondělí 04. února 2019.

Ukončení vyučování v II. pololetí v pátek 28. června 2019.

V pololetí školního roku se žákům bude vydávat výpis z  vysvědčení.

 

2. Prázdniny a volno:

Státní svátek 28. září 2018 připadá na pátek. Státní svátek 28. října připadá na neděli. Podzimní prázdniny budou v pondělí a úterý 29.-30. října 2018. Státní svátek 17. listopadu připadá na sobotu. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Pravidelné vyučování v roce 2018 začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019. Ve čtvrtek a pátek 3. a 4. ledna dostanou žáci ředitelské volno. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. Jarní prázdniny budou od 11. února do 17. února 2019. Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 18. dubna, v pátek 19. dubna je ostatní svátek. Velikonoční pondělí 22. dubna je dnem pracovního klidu. Státní svátky 1. květen a 8. květen 2018 připadají na středu. Druhé pololetí končí v pátek 28. června 2019. Hlavní prázdniny budou od soboty 29. června do neděle 1. září 2019. 

 

Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019.  Zápis do MŠ  ve čtvrtek 09. května 2019.

 

3. Učební plány:

Ve všech ročnících se bude vyučovat podle RVP ZV: č.j. 31  504/2004-22, ve znění úpravy č.j 27  002/2005-22

 

4. Výuka plavání a lyžování:

Výuka plavání bude realizována v  Plavecké škole Blansko v I. pololetí pro 1. i 2. i 3.ročník od 10.09.2018 v počtu 10 lekcí vždy v pondělí s ukončením 19.11.2018. Ve druhém pololetí proběhne jen pro I. a II. ročník od 25.02.2019 rovněž 10 lekcí opět vždy v pondělí s koncem 06.05.2019. Obě skupiny v časech od 9.30-1015 a druhá skupina od 10.15 do 11.00 hod.. Lyžařský výcvik bude realizován pro 7. ročník.

 

5. Školní výlety :

    Třídní učitelé budou plánovat v období od 13. června 2019 do 21. června 2019 vyjma sobot a nedělí.

 

6. Práce třídních učitelů se žáky:

Třídnické hodiny budou pravidelně každý týden, jejich rozsah - délka bude dle aktuální potřeby.

Třídní učitelé budou důsledně a včas sledovat nepřítomnost žáků na vyučování, jsou odpovědni za včasnou kontrolu omlouvání žáků rodiči dle zákona do 3 dní, stejně tak vztahy mezi žáky, jejich problémy v prospěchu a prevenci rizikového chování žáků.

 

8. Časový režim vyučování ve šk. roce  2018 – 2019 :

 

hodina                   od - do                                  přestávka

1.                            7.55 - 8.40                            10

2.                            8.50 - 9.35                            15

3.                            9.50 - 10.35                         10

4.                            10.45 - 11.30                       15

5.                            11.45 - 12.30                       10

6.                            12.40 - 13.25

 

Časový režim v úterý a čtvrtek pro odpolední vyučování:

Výuka 1.-5. hodinu:         7.55 – 12.30

Přestávka:                            12.30 – 13.00

7.hodina:                              13.00 – 13.45                      8. hodina:             13.50 – 14.35

 

 

IV. Systém porad a setkávání s rodiči:

 

Pedagogické rady:               zahajovací rada                        27. srpna    2018

                                                  čtvrtletní                                     07. listopadu 2018 

                                                  pololetní                                      23. ledna    2019

                                                  tříčtvrtletní                                 03. dubna   2019

                                                  II. pololetí                                   12. června  2019

                                                  závěrečná                                   28.června   2019

Schůzky s rodiči: třídní schůzky před klasifikací: ve čtvrtek  8.11.2018,  17.01.2019,  4.04.2019,  6.06.2019.

konzultační dny pro rodiče budou průběžně dle požadavků rodičů a vzájemné dohodě s vyučujícími

    den otevřených dveří:  8. listopadu 2018 a 17. ledna 2019

                                   informace pro rodiče vycházejících žáků:  8. listopadu 2018

 

Informace pro rodiče – budou vydány v září 2018, další informace na web. stránkách školy www.zskunstat.cz ,

                         komunikace s rodiči probíhá především prostřednictvím el. žákovské knížky  

       elektronická žákovská knížka :   http://etk.just4web.cz/zskunstat/parent/

       e-mailovou poštou: skola@zskunstat.cz   nebo reditel@zskunstat.cz

Stravování žáků – škola připravuje obědy ve školní jídelně, žáci mohou vybírat ze 2 jídel, objednávání obědů probíhá      

                    elektronicky ne webových stránkách v záložce jídelna (pouze pro přihlášené žáky), žáci se přihlašují ke  

                    stravování u vedoucí školního stravování na tel. 516461027 nebo 515534361

Školní družina – školní družina má 3 oddělení pro 90 žáků I.stupně. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

pro všechny žáky 6.-9. ročníku je zavedena el. žákovská knížka – rodiče mají klasifikaci na internetu :

--- Přístup pro rodiče ---
URL: http://etk.just4web.cz/zskunstat/parent/
- zvolí jméno svého dítěte  např. pro jméno Vincenc Novák zadají  „ vnovak“

- zadají heslo : rrrrmmdd (datum narození) - např. pro datum narození 30. 01. 1992 bude odpovídat heslo: 19920130
- heslo si mohou po prvním přihlášení změnit.

 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

Zprávy

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz ŠD
od pondělí 2.10.2017 opět v těchto hodinách:
Ranní provoz od 6.10 hodin, odpolední provoz do 15.20 hodin.
Vedení školy celý text

Informace | 27. 9. 2017 | Autor:

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018

V pondělí 4. 9. výuka na 1. stupni ZŠ bude do 10.30 hod., na 2. stupni ZŠ do 11.00 hod.
Žáci 1. ročníku budou odvedeni rodiči.
celý text

Informace | 31. 8. 2017 | Autor:

NÁKUP ŠKOLNÍCH SEŠITŮ PRO ŽÁKY

Upozorňujeme rodiče, že škola hromadně objedná potřebné sešity pro žáky pro školní rok 2017/2018.
Sešity tedy dětem nekupujte. V září vás následně požádáme o jejich úhradu. V. Sedlák celý text

Informace | 27. 6. 2017 | Autor:
#

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Naučná školní landartová zahrada celý text

Informace | 29. 5. 2017 | Autor:

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

V SOUVISLOSTI S PŘERUŠENÍM DODÁVKY EL. ENERGIE, K NĚMUŽ DOJDE VE STŘEDU 4. LEDNA 2017, BUDE V TENTO DEN VYDÁNA JEDNOTNÁ STRAVA, ŘÍZEK S CHLEBEM.

ABY BYLO MOŽNÉ VČAS ZAJISTIT OBJEDNÁVKU MASA K PŘÍPRAVĚ TOHOTO NÁHRADNÍHO OBĚDA, JE NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU OBĚDA JIŽ VE DNECH 21. - 22. PROSINCE 2016. celý text

Informace | 21. 12. 2016 | Autor:
#

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

JIHOMORAVSKÝ KRAJ VE SPOLUPRÁCI SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI,
ZAMĚSTNAVATELI A DALŠÍMI ZAINTERESOVANÝMI SUBJEKTY
PŘIPRAVIL DRUHÉ VYDÁNÍ EDUKATIVNÍ BROŽURY
„KONČÍŠ ZÁKLADKU? KAM DÁL, ABY TO STÁLO ZA TO!?“ celý text

Informace | 13. 12. 2016 | Autor:
#

SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 4. a 5. listopadu se uskuteční sběr papíru. Kontejnery budou umístěny u vchodu na školní zahradu (ulice U Hřiště). celý text

Informace | 22. 10. 2016 | Autor:
#

POZVÁNKA NA BĚŽECKÉ ZÁVODY

SRPŠ zve rodiče a děti na Dětské běžecké závody v rámci 7. ročníku Kunštátské desítky. Akce se koná v sobotu 1. října 2016 ve sportovním areálu za ZŠ Kunštát. celý text

Informace | 26. 9. 2016 | Autor:
#

PĚVECKÝ SBOR

Zpíváte rádi? Přijďte si zazpívat do školního sboru! Výuka začíná ve čtvrtek 15. 9. v hudebně ZŠ Kunštát a bude probíhat ve 13.00 -13.45 (1. - 4. třída) a 13.45 - 14.30 (5. - 9. třída). Přihlášky si můžete vyzvednout u paní učitelky Boucníkové. celý text

Informace | 30. 8. 2016 | Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakty

ZŠ a MŠ Kunštát, příspěvková organizace

Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Tel./fax: 516 462112, 515 534332

E-mail: skola@zskunstat.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Kristýna

Zítra má svátek Jakub

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 7. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 29 až 33°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 50
TÝDEN: 445
CELKEM: 95229


 

ZŠ Kunštát

 

ZŠ Kunštát

 

ZŠ Kunštát

 

ZŠ Kunštát