fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O naší škole

O naší škole

Základní škola a Mateřská škola Kunštát je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kunštát. Základní škola je plně organizovaná se dvěma až třemi třídami v 1. až 9. ročníku a vzdělává žáky nejen z Kunštátu, ale také z Rozseče, Zbraslavce, Sebranic, Sulíkova, Petrova a dalších obcí. Mateřská škola, která je součástí naší organizace od roku 2008, se nachází na ulici Lipka, v současnosti má 5 oddělení a navštěvuje ji maximálně možný počet dětí. V budově mateřské školy je umístěna také školní kuchyně, která zajišťuje stravování především pro děti i zaměstnance školy a školky.

1.jpg 2.jpg
3.jpg

Historická budova základní školy, k níž byla v 80. letech minulého století připojena přístavba, se nachází ve středu města na ulici Brněnská a je propojena se sportovní halou. Ke škole patří též venkovní atletický areál, který poskytuje výborné podmínky pro sportovní vyžití dětí. Významnou proměnou prochází školní zahrada, jež slouží jako venkovní učebna a umožňuje badatelské aktivity žáků v různých předmětech.

4.jpg 6.jpg 5.jpg

Kromě kmenových tříd jsou pro výuku dále využívány dvě jazykové učebny, učebna informatiky, učebna fyziky a chemie, cvičný byt a školní knihovna. Nedílnou součástí školy je školní družina, která má 3 oddělení a jejíž kapacita je plně využívána. Máme k dispozici též divadelní sál, kde se pravidelně konají koncerty, divadelní představení a jiné kulturní akce. Ve spolupráci se ZUŠ Letovice škola nabízí žákům rozvoj jejich uměleckého vzdělání. Prostory školy postupně procházejí rekonstrukcemi, třídy se vybavují novým nábytkem a moderní technikou. Důraz u nás klademe také na vytváření relaxačních a odpočinkových zón, které žáci využívají o přestávkách a po skončení vyučování.

7.jpg 8.jpg 9.jpg

V základní škole funguje školské poradenské pracoviště, jež poskytuje podporu žákům se vzdělávacími či výchovnými obtížemi. Snahou všech pedagogických pracovníků je budovat ve škole pozitivní klima, rozvíjet přátelské vztahy mezi dětmi i mezi učiteli a žáky, umožňovat každému dítěti rozvíjet jeho osobní potenciál. Ve škole aktivně pracuje žákovský parlament, organizujeme adaptační kurzy, projektové dny, jsme pořadateli sportovních i kulturních akcí jako je např. již tradiční Kunštátská laťka, O pohár Krále Jiřího či literární soutěž O cenu Ludvíka Kundery.

Chceme být aktivní a moderní školou, která vytváří co nejlepší podmínky pro vzdělávání každého dítěte a podílí se na společenském životě města.