fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Kunštát pracuje od října 2022 v tomto složení:

Jméno a příjmení E-mail Zástupce
Ing. Ondřej Hruška Hruska_Ondrej@seznam.cz zřizovatele
Ing. Libor Sedlák sedlak14@seznam.cz zřizovatele
Pavlína Palme (předsedkyně ŠR) ucekanky@centrum.cz rodičů
Bc. Eva Havlová zez.eva@centrum.cz rodičů
Mgr. Ilona Kuchyňová ilona.kuchynova@tiscali.cz učitelů
Mgr. Marcela Šafářová safarovamarcela@seznam.cz učitelů

Funkční období členů školské rady jsou 3 roky.

Členové rady se scházejí dvakrát ročně, dále pak dle potřeby.

Podle § 168 školského zákona má školská rada tyto pravomoci

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy