Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Kunštát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Žádost o ošetřovné

Škola může potvrdit rodičům žáků žádost o ošetřovné pro žáky ve věku do 13 let. Tiskopisy jsou k vyzvednutí v kanceláři školy v pondělí a ve středu od 07.00 do 11.00 hodin. Pokud si rodiče požádají na email  skola@zskunstat.cz , zašleme jim požadované potvrzení oskenované. To pak mohou přímo zaslat svému zaměstnavateli.

 žádost o ošetřovné 

 

M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ  ŠKOL

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění: 

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.  Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

                                                                            Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA                                                                                                                                   

                                                                                          ministr zdravotnictví

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

VÝUKA:

Informace k organizaci prvního týdne školního roku 2019/2020

 

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí  2.9.2019.

V tento den bude výuka na 1.stupni ZŠ ukončena v 10.30 hodin,  na 2.stupni ZŠ v 11.00 hodin, obědy budou pro přihlášené žáky vydávány od 10.30 hodin.  

V úterý 3.9.2019 končí výuka tříd  1.stupně v 11.30 hodin,  výuka tříd 2.stupně ve  12.30 hodin, výdej oběda bude probíhat od 11.30 hodin.

Od středy  4.9.2019   bude  vyučování  dle platného rozvrhu, výdej obědů dle rozpisu.

 

Žáci prvního ročníku byli rozděleni do dvou tříd. Třída  1.A se nachází ve druhém poschodí staré budovy, třída 1.B v prvním patře staré budovy.  Žáci přijdou v doprovodu rodičů starým vchodem od rybníka, který bude  v pondělí  2.9.2019 otevřen. Výuka pro ně bude ukončena do 9.30, následně budou v doprovodu rodičů odcházet domů.

 

Žáci, kteří navštěvovali v loňském školním roce školní družinu, půjdou v den zahájení – tedy v pondělí vchodem pro ŠD, a to nejdříve od 7.00 hodin. Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen od  úterý  3.9.2019 na základě vyplněných zápisních lístků.

 V pondělí  2.9.2019 bude školní družina vydávat zápisní lístky a v tento den nebude řádný  provoz.

 

Další podrobnosti  ke školnímu roku 2019-2020 najdete v záložce Informace

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA:

Pro všechny žáky je zavedena el. žákovská knížka, pro 1. - 3. ročník pro předávání informací, od 4. do 9. ročníku i pro klasifikaci – rodiče mají přístup na internetu:  http://etk.just4web.cz/zskunstat/parent/        

Návod přihlášení je uveden na webových stránkách školy v záložce Základní škola – podzáložce Informace

VÝTVARNÉ POTŘEBY:

Poplatek na výtvarné potřeby ve škol. roce 2018/19 zůstává 80,- Kč na každého žáka jako příspěvek na pokrytí nákladů na výkresy, výtvarné potřeby, kopírované materiály a pracovní listy pro žáky.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A ŠKOLNÍ PŘEDPISY:

Od 1.9.2017 jsou školy povinny hlásit na OSPOD nejpozději do následujícího dne zvlášť závažné přestupky žáků.

Nové změny jsou zakotveny ve školním řádu, v řádu školní družiny a dalších dokumentech, které máme pro vás k prostudování na webových stránkách školy. Prosíme o jejich prostudování.

Škola nezodpovídá za žáky v případě jejich odchodu k lékaři, škola žáky k návštěvě lékaře uvolní jen na písemné požádání rodičů.

Škola je pojištěna pro případ školních úrazů žáků. Úrazy musí být žákem nahlášeny zásadně jen týž den, kdy se staly, úrazy ohlášené až v následujících dnech nebudou posouzeny jako úrazy školní.

Dětský lékař nemůže ze zákona poskytovat škole informace o zdravotním stavu žáků, není to ani povinností rodičů. Nezbývá nám proto, než Vás požádat, abyste upozornili třídní učitele na všechny zdravotní komplikace, které by mohly nastat při jejich školní práci. Škola jezdí se žáky na plavání, exkurze, výlety, žáci plní náročné úkoly např. v tělesné výchově; neposkytnutí těchto informací by mohlo závažným způsobem ohrozit zdraví vašich dětí. Stejně tak žádáme rodiče, kteří mají dítě svěřené soudně do své péče, aby o tom podali informaci.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:

V naší škole je povinná výuka anglického jazyka od 2. do 9. roč. Výuka druhého cizího jazyka je zavedena od 7. roč.

ŠKOLNÍ ŘÁD:

Ve škole je zakázáno používání mobilních telefonů stejně jako natáčení videa na jakákoliv média v celém areálu školy. Žákům není dovoleno nosit do školy nepatřičné věci, cenné věci a výstřední doplňky oblečení a ozdoby (náušnice, piercing), kterými by si mohli způsobit poranění při výuce, zejména Tv. Žáci mohou nosit jen doporučenou obuv a povinně se ve škole přezouvají.

Žáci opouštějí školu ihned po ukončení vyučování, mladší žáci buď v doprovodu rodičů, nebo sami po písemném souhlasu rodičů. V budově školy se mohou po vyučování zdržovat pouze žáci přihlášení do školní družiny a dále žáci, kteří mají výuku náboženství, kroužky apod., všechny bezprostředně navazující na výuku. Do pozdějších odpoledních zájmových činností přicházejí žáci těsně před jejich začátkem a jsou pod dohledem vedoucích těchto zájmových útvarů. Škola nemůže nést zodpovědnost za žáky, kteří se bezdůvodně zdržují v areálu školy po skončení výuky. Nevztahuje se na žáky, kteří jsou pod dohledem v šatně.

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AREÁL:

Žáci a dospělí mají volný přístup na sportovní areál školy po vyučování pouze přes školní dvůr, a to do 17:30, kdy se zavírá školní brána. O volných dnech je přístup na toto zařízení  pro žáky i veřejnost uzavřen.

ŠKOLNÍ DVŮR:

Příjezd vozidel na školní dvůr je zakázán dopravní značkou. Upozorňujeme rodiče, že Policie ČR sleduje jeho dodržování! V 8:00 se zavírá brána na školní dvůr. Rodiče a hosté, případně opozdilí žáci (návštěva lékaře apod.) přicházejí po této hodině předním vchodem do budovy. Předním vchodem rovněž odcházejí. Školní brána se otevírá v 11:15 a zavírá v 17:30.

NÁVŠTĚVY VE ŠKOLE:

Z důvodů přísných bezpečnostních předpisů se nesmějí po školní budově pohybovat cizí osoby. Týká se to i rodičů. Dospělé osoby přicházejí starým vchodem do kanceláře v poschodí, kde jim v případě nutnosti zavolají příslušné učitele či jejich děti.

ŠKOLSKÁ RADA:

Předsedou je paní Palme,  členy Ing.arch.Lukešová, Ing. Sojka, Ing. Havelka, Mgr. Pernicová a Mgr. Kuchyňová

Školská rada se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát za školní rok.

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ:

Předsedou je paní Eva Konečná, kontakt konecnaevicka@seznam.cz.

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakty

ZŠ a MŠ Kunštát, příspěvková organizace

Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Tel./fax: 516 462112, 515 534332

E-mail: skola@zskunstat.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Arnošt

Zítra má svátek Kvido

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 3. 2020

oblacnosesnez

Bude polojasno až oblačno, místy sněhové přeháňky. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 185
TÝDEN: 185
CELKEM: 162114


ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát