Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Kunštát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Školní rok 2021 – 2022

Upřesnění pokynů pro žáky a jejich rodiče k testování 1.září

Na dotazy rodičů upřesňujeme následující informace : žáci všech ročníků budou podrobeni testování antigenními testy, a to pouze ve svých třídách.

Doprovod z řad rodičů je možný pouze u žáků 1.ročníku (povinně vybaveni respirátorem budou přicházet  vchodem od rybníka), ostatním rodičům nesmí být vstup do školy umožněn.

S výjimkou žáků prvního ročníku budou všichni ostatní žáci vcházet do budovy školy vchodem ze dvora, a to včetně těch žáků, kteří měli v uplynulém školním roce šatní skříňky ve školní družině. Žáci, kteří již z předchozího roku mají svou skříňku v šatnách, se přezují, žáci, kteří měli skříňku ve školní družině, půjdou do třídy bez přezouvání.

Skříňky v ŠD se přidělí až následující den, na základě vyplněné a odsouhlasené přihlášky do ŠD.

Pokud by nastal případ, kdy rodiče odmítnou testování svého dítěte, sdělí

toto písemně třídnímu učiteli a vezmou na vědomí,

že na rozdíl od žáků testovaných bude muset takový žák setrvat s ochranou dýchacích cest

po celou dobu vyučování, zatímco žáci testování budou roušku používat jen ve společných prostorách, při výuce nikoliv.

Testovat nemusíme žáky, kteří přinesou potvrzení o provedeném očkování, testech PCR v nemocnici či nový doklad o prodělané nemoci (max. před 180 dny).     V. Sedlák

 

Pokyny pro začátek školního roku 2021-2022

Vážení rodiče,

jak jste byli informováni ve sdělovacích prostředcích, musí i naše škola splnit nařízená opatření, z nichž některá vybíráme :

všechny žáky musíme otestovat antigenními testy Genrui, jejichž návod lze zhlédnout na videu 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=5s

 • žáci si musí u vchodu dezinfikovat ruce, musí nosit ve všech společných prostorách školy ochranné roušky, pokud odmítnou testování, pak je nesmí odložit ani ve výuce
 • pokud odmítnou testování i roušky, pak se nesmí vpustit do školní budovy, stejná pravidla platí i pro dospělé včetně učitelů, dospělí musí nosit respirátor FFP2,   testování proběhne opakovaně 01.09., 06.09. a 09.09., vše by mělo skončit do 10 září.
 • testovat se nemusí žáci a dospělí včetně učitelů, kteří se prokáží ukončeným očkováním (+14 dní) či potvrzením o prodělané nemoci (max. před 180 dny).
 • s testováním v dalších dnech se nepočítá, pokud vše dobře dopadne.

Prosíme o pochopení situace, věříme, že testování v takovém rozsahu se opakovat nebude.

Dále vás chceme informovat, že    

 • novela Vyhl.107/2005 o školním stravování přímo nařizuje zvýšení finančních limitů na nákup potravin - musíme proto i my zvýšit ceny obědů žáků. Zatím jsou dle věku v ZŠ 22, 24 a 25 Kč, zvýšeny budou po přepočtu max. o 2 Kč, v MŠ max. o 3 Kč. 
 • škola ve výběrovém řízení nakoupila pro všechny žáky tříd sešity. Nenakupujte je, ušetřili jsme vám snad čas a hlavně peníze. Třídní učitelé budou do žáků peníze za sešity vybírat. Vysoutěžené ceny sešitů a fakturu za nákup rádi poskytneme k nahlédnutí.
 • rodiče se žáky 1. ročníku chceme požádat, aby přišli do školy předním vchodem od rybníka a řídili se pokyny na chodbách;  „Sluníčka“ mají třídu v 1.poschodí, „Berušky“ ve 2. poschodí                                                V.Sedlák

 

Školní rok 2020-2021

K organizaci závěru školního roku

Poslední 3 dny nebude výuka ve třídách podle pravidelného rozvrhu, program bude v režii třídních učitelů.

V pondělí a v úterý opustí žáci školu nejdříve v 11.30 hod., provoz školní družiny bude v tyto 2 dny

bez omezení, ve středu bude výuka ukončena po vydání vysvědčení, provoz školní družiny bude pouze ráno.

Ve středu 30. června bude výdej obědu od 09.30 hod.

 

Provoz školy od 24. 05. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 24.06.2021 je povolen provoz ZŠ bez omezení docházky.

Pro všechny žáky školy platí prezenční výuka podle rozvrhu a současně povinnost podrobit se testování antigenními testy vždy v pondělí (případně další  den jejich příchodu do školy).

Prosíme rodiče, aby žáci vždy v pondělí přicházeli do školy před 7.30 ráno, abychom stihli všech 350 žáků před vyučováním otestovat.

Žáky také přihlaste na školní obědy.

 

Provoz školy od 17.05.2021

      Vážení rodiče, s informací o provozu školy od 17.05.2021 jsme čekali na rozhodnutí  Vlády ČR, která znovu jednala včera odpoledne. Počítali jsme, že umožní docházku žáků II.stupně ZŠ zařazením Jm kraje mezi výjimky, protože čísla epidemiologického zatížení v našem kraji již toto rozvolnění dávají nárok; nestalo se tak.

Proto prosím od 17.05.2021 platí v našem kraji :

 1. Od pondělí 17.05.2021 nastupují do školy na prezenční výuku všichni žáci I. stupně. Žáci všech tříd 1. až 5. ročníku budou tedy povinně chodit do školy. Přihlaste je prosím na obědy. Testováni budou vždy v pondělí, tedy 1x týdně. Musí nosit ochranu úst a nosu, na požádání dostanou od učitele chirurgickou roušku. Žádáme, aby děti zejména do družiny přicházely průběžně před 7.30, abychom povinné testování žáků zvládli.
 2. Od pondělí 17.05.2021 platí pro žáky II. stupně nadále rotační výuka. Do školy nastoupí žáci VI.B až IX.B. Budou testováni v pondělí a ve čtvrtek, proto žádáme, aby žáci přicházeli v tyto dny nejpozději v 7.30 z důvodů ranního testování . Třídy VI.A. až IX.A budou pracovat z domu nadále distančně.

Pokyny k otevření školy od 10.05.2021

Vážení rodiče

MŠMT vydalo dnes 05.05.2021 v 19.16 večer pokyny k provozu škol od 10.05.2021 :

- do MŠ nastupují všechny děti přijaté k předškolnímu vzdělávání bez omezení věku, doby pobytu a rotace docházky

- děti v MŠ nebudou od 10.05.2021 testovány antigenními testy a nemusí nosit ochranu dýchacích cest

- žáci ZŠ I.stupně pokračují v rotační výuce, nově nastupují žáci II. stupně rovněž v rotační výuce

- v pondělí 10.05.2021 bude tedy probíhat ve škole prezenční výuka všech tříd od I.A po IX.A třídu

   výuka tříd I.B až IX.B bude v tomto týdnu formou distanční výuky z domova

- všichni žáci v ZŠ budou nadále povinně testováni antigenními testy na COVID19, u žáků I. stupně povolilo MŠMT

snížení počtu testování na 1 týdně již tento týden, u žáků II. stupně zatím toto snížení povoleno není

- žáci v ZŠ mají zatím stále nařízeno používání ochranu úst a nosu při pobytu v prostorách školy

Prosíme rodiče, aby žáky přihlásili včas na stravování od příštího týdne.   V.Sedlák

 

Pokyny k otevření školy od 12.04.2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo včera 07.04.2021 v 15.07 odpoledne pokyny k provozu škol od 12.4.2021.

 • V pondělí 12.dubna se do školy vracejí k prezenční výuce žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A.
 • Bude probíhat rotační výuka I. stupně (1 týden prezenčně ve škole, 1 týden distančně v domácím prostředí).
 • Všichni žáci II. stupně pokračují v distanční výuce.
 • Ochrana úst a nosu: žáci – zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) splňující standardy MO MZd, zaměstnanci – respirátory (standardy dle MO MZd).
 • 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek) proběhne povinné neinvazivní testování žáků – antigenní testy odebírané z kraje nosu.
 • Rodiče žáků z 1.-3.ročníku mají právo být přítomni při testování.
 • Žáci, kteří nebudou testování v uvedené dny kvůli nepřítomnosti ve škole, budou podrobeni testování následující den, po příchodu do školy (rodiče jsou povinni na toto upozornit třídní učitele spolu s omluvením absence ve škole).
 • Škola má zakázáno poskytovat prezenční výuku žákům, kteří případně odmítnou antigenní test.
 • Testování proběhne ve třídách II.stupně v přízemí, každá třída bude mít k dispozici svou „testovací místnost.“
 • Nejmenší děti navštěvující ráno školní družinu budou testovány v ŠD.
 • Školní družina bude otevřena pro prezenčně vzdělávané žáky za podmínky dodržení homogenity skupin (stejní žáci ve třídě i ve družině).
 • Bude možné konání skupinových konzultací žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám – na základě jejich zájmu a dosavadní aktivity při „doučování“  (max. 6 účastníků) – do termínu konání přijímacích zkoušek dvakrát týdně (úterý a čtvrtek). Také tito žáci budou testováni antigenními testy.
 • Stravování: pro prezenčně vzdělávané žáky bude fungovat školní jídelna za dodržení organizačních a hygienických opatření. Pro ostatní na distančním vzdělávání možno nadále odebírat obědy v MŠ.
 • Vstup třetích osob bude umožněn pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.
 • Postup při zjištění pozitivity u žáka po testování ve škole – viz schéma : testovací diagram (219.98 kB)                                                                     Dopřesnění ke schématu - v případě zjištění pozitivity u žáka bude odeslán domů s povinností absolvovat s rodiči průkazný PCR test.  

 

Informace k provozu školy od 01.03.2021

Dle pokynů MŠMT zaslaných včera 27.02.2021 ve 20.45 a dnes 28.02.2021 v 8.10 je zakázána osobní přítomnost

všech žáků ve škole. Proto přechází i žáci 1. a 2. ročníku od zítřka - pondělí 01.03.2021 do distanční formy vzdělávání.

Bude uzavřena školní družina, uzavřen provoz MŠ a provoz školní jídelny i pro cizí strávníky.

Ve škole se tedy nebudeme moci věnovat ani žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žádáme rodiče, aby nám pomohli  se zapojením všech žáků do aktivního přístupu do distančního vzdělávání .

Sledujte prosím denně informace, které vám a vašim dětem budou třídní učitelé a vyučující  zasílat do programu EDUPAGE.

V.Sedlák

 

Informace k pololetní klasifikaci

     Žákům 1. a 2.ročníku bude ve čtvrtek 28.ledna 2021 vydán výpis z vysvědčení

obvyklým způsobem, tzn. v listinné podobě přímo ve třídě.

Ostatním žákům bude výpis z vysvědčení přístupný v programu EduPage taktéž dne 28.ledna, a to v podobě souboru „pdf.“ 

Rodiče si mohou soubor buď stáhnout do PC, anebo pouze přečíst, ale v každém případě je nutno po seznámení se s klasifikací potvrdit tuto skutečnost tlačítkem „Podepsat.“  V listinné podobě dostanou žáci výpis z vysvědčení do rukou nejpozději 3.den po návratu k prezenční výuce.

Vysvědčení - pokyny pro rodiče - 1 (133.41 kB)

Vysvědčení - pokyny pro rodiče - 2 (162.43 kB)

Dále prosíme rodiče žáků 9. ročníku, aby je od pondělí 01.02. přihlásili na obědy dle zvažovaného jejich nástupu do školy.  Rozhodnutí  MŠMT ve věci přijde asi opět na samém konci týdne. Pokud se prezenční výuka 9. ročníku nezahájí, objednávky obědů žákům hromadně zrušíme.           Děkuji V.Sedlák

 

 

Informace k provozu školy od 04.01.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
nepříznivý vývoj epidemiologické situace nás od 04.01.2020 vrátí zpět k distanční výuce
Od 04.01.2021 bude organizace výuky ve škole následující :


- provoz MŠ bude od 04..01.2021 probíhat bez změny dle pravidel stanovených v podzimních měsících


- provoz ZŠ bude od 04.01.2021 stanoven takto :

- k prezenční výuce se do školy dostaví pouze žáci I.A, I.B, II.A a II.B
- tyto třídy budou mít výuku podle rozvrhu hodin
- pro žáky bude plně v provozu školní družina, a to i s ranním provozem ve 4 odděleních s dodržením homogenity skupin a oddělení pro třídy, stejně, jako tomu bylo od 18.11.2020 -  žáci I.A budou v oddělení 1. ŠD, žáci I.B budou v oddělení 2.ŠD, žáci II.A budou v oddělení III.ŠD a žáci II.B budou mít ŠD ve své třídě, dohled nad dětmi II.B bude zajišťovat as.ped. Petra Slavíčková
- žáci přihlášení na obědy se budou stravovat ve školní jídelně pod dohledem vychovatelek ŠD a třídních učitelek za podmínky odděleného nástupu do jídelny
- vstup do budovy bude pro žáky přes ŠD pro přihlášené a vchodem ze dvora pro ostatní žáky; vchod od kantýny bude uzavřen
- všichni žáci i dospělé osoby musí po celou dobu výuky i pohybu ve společných prostorách nosit roušky a používat povinně dezinfekci u vchodu do budovy

- žáci 3. – 9. ročníku od 04.01.2021 do školy nenastoupí, povinně se zúčastní distanční výuky podle rozvrhu hodin,
- protože distanční výuka musí být povinná pro všechny žáky, vyučující na II. stupni budou sledovat případné absence žáků z výuky, prosíme proto rodiče o zvýšený dohled nad dětmi (alespoň vzdálený, budete-li v zaměstnání). Všechny úkoly či online výuka bude organizována prostřednictvím programu Edupage, do něhož mají všichni žáci přístup alespoň prostřednictvím mobilních telefonů
- pro žáky 3.-9. ročníku by bylo možno zajistit školní obědy, žáci by si je však museli vyzvedávat v jídlonosičích a odnášet domů, zájem zatím ale nebyl, pokud bude, budeme to technicky řešit

- prosíme všechny rodiče o zvýšenou spolupráci, abychom i toto období výuky všichni úspěšně zvládli.

MŠMT zatím stanovilo, že bude trvat do 10.01. 2021
V. Sedlák

 

Informace k provozu školy od 19.12.2020

Dnes přišlo očekávané rozhodnutí MŠMT o provozu škol v závěru roku 2020, z něhož
plynou následující opatření :
- výuka v celé ZŠ bude ukončena v pátek 18.12.2020
- docházka dětí do MŠ bude ukončena dnem 22.12.2020
- 21.12. a 22.12. nesmí probíhat ani distanční výuka žáků
- žáci budou hromadně odhlášeni z obědů ve dnech 21. a 22.12., nemohou v těchto dnech odebírat ani obědy do obědníků
- výuka po prázdninách začíná v pondělí 04.01.2021 v MŠ i ZŠ, na rotační výuku nastoupí žáci VI.B a žáci VII.A + VII.B. Třídy VI.A+ VIII.A+VIII.B       zústanou doma na distanční výuce
- MŠMT upozorňuje, že "lze důvodně předpokládat, že další omezení (docházky) se budou v následujícím období aplikovat". Lze tedy očekávat, že v    lednu 2021 mohou nastat změny v provozu škol
- protože už došlo k uzavření MŠ v okolí z důvodů epid. opatření, prosíme rodiče o neprodlené poskytnutí informací v případě nařízené karantény v rodinách, abychom mohli udělat maximum pro udržení provozu naší MŠ i ZŠ.

Děkujeme za spolupráci. Přejeme klidné prožití svátků v rodinách a hodně zdraví do roku 2021.       Zaměstnanci ZŠ a MŠ

 

Informace k provozu školy od 30 11. 2020

Vážení rodiče, do školy nyní chodí denně žáci 1. a 2. ročníku.

Od pondělí 30. 11. 2020 nastupují povinně k plnění denní prezenční docházky do školy všichni žáci 3., 4. a 5. ročníku, denní výuku ve škole tak budou mít všichni žáci I. stupně.

Z II. stupně ZŠ nastupují v pondělí 30. 11. 2020 povinně do školy na denní prezenční výuku žáci IX.A a IX.B třídy.

Žáci 6. až 8. ročníku budou mít dle pokynů MŠMT „rotační výuku“, tj. střídavě týden výuky ve škole a týden distanční výuky z domova.          V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí k výuce ve škole třídy VI.A, VIII.A  a VIII.B, doma se ještě týden budou distančně učit žáci tříd VI.B, VII.A a VII.B.       Po týdnu se tyto skupiny pro výuku vymění. Od 07. 12. 2020 tedy do školy nastoupí třídy VI.B, VII.A a VII.B. a na distanční výuku se vrátí domů žáci třídy VI.A a žáci 8. ročníku.

Školní jídelna bude v provozu při dodržení nařízených epidemiologických opatření. Je třeba žáky na obědy co nejdříve přihlásit.  

Školní družina bude v plném provozu ovšem s omezením na 3 oddělení – do kterých se na výjimku spojí žáci vždy obou  tříd stejného ročníku. Samostatná oddělení pro třídy nebudou z technických důvodů od pondělí otevřena.

Prosíme rodiče, aby žáky vybavili dostatečným počtem roušek, jsou povinné pro všechny žáky ve výuce, společných prostorách školy i při přesunech žáků mimo školu na veřejnosti (mimo přírodu). Školní ochranné štíty žákům nově nesmíme nabídnout ani ve výuce ve třídách. Ochranné štíty mají povoleny učitelé, a to i při výuce,  počítá se však s testováním učitelů na Covid 19.

Žáci přichází do školy dvorem nebo přes družinu, musí se přezouvat v šatnách, musí při vstupu do budovy stejně jako dospělí dezinfikovat ruce. Roušku mohou odložit pouze při jídle, svačit mohou pouze v lavicích ve třídách a v jídelně. Je zakázán nadále zpěv v Hv a sportovní činnost v Tv.

Od 30. 11. 2020 pozbývají rodiče možnost čerpání příspěvku na ošetřovné. 

Velmi si vážíme vašeho nasazení a zapojení do distanční výuky vašich dětí. Bez vaší obětavé pomoci by se nám to určitě nepodařilo.  Na žáky se těšíme, prosíme nadále o vaši spolupráci a pomoc žákům.  V. Sedlák  

                  

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Upozorňujeme rodiče, že od tohoto dne bude opět zahájená řádná povinná prezenční výuka

žáků 1. a 2. ročníku, a to podle platného rozvrhu hodin v jejich třídách.

V plném provozu bude rovněž školní družina dle platného rozvrhu s jedinou výjimkou,

že žáci budou ve školní družině v odděleních umístěni tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi třídami. Všichni žáci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranné roušky. Prosíme rodiče, aby žáky rouškami vybavili.

Pro žáky bude zajištěno stravování, žádáme rodiče, aby žáky nejpozději do pondělí 16. 11. 2020

přihlásili na obědy. V úterý je státní svátek, a proto bude stravovací systém pro objednávky uzavřen již v pondělí ráno.     

V. Sedlák, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakty

ZŠ a MŠ Kunštát, příspěvková organizace

Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Tel./fax: 516 462112, 515 534332

E-mail: skola@zskunstat.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Vladimír

Zítra má svátek Jana

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Evropský den národních parků

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 23. 5. 2022
polojasno 19 °C 6 °C
polojasno, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 4.43m/s
tlak1012hPa
vlhkost45%

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 31
TÝDEN: 31
CELKEM: 300245


ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát